Wat kunnen wij u bieden

Wij bieden 24uurs-zorg in een kleinschalige setting.
Deze zorg bieden wij aan jongeren en jong-volwassenen welke door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis of op een woongroep kunnen wonen.

Ook bieden wij een woonplek aan mensen met een verstandelijke beperking welke via PGB een kleinschalige woonplek zoeken in een rustige, landelijke omgeving.

Door onze ervaring en de locatie biedt ons gezinshuis veel mogelijkheden voor mensen met (een vorm van) autisme, eventueel in combinatie met onbegrepen gedrag.
Wij kunnen ook zeer goede begeleiding bieden bij communicatieproblemen, hierbij moet u denken aan ondersteuning door middel van gebaren of andere communicatieve ondersteunende methodieken.

Door de kleinschaligheid vormen we binnen ons gezinshuis echt een gezinssituatie. Intensieve begeleiding kan geboden worden, doordat wij als gezinshuisouder beiden vrijwel continue aanwezig zijn.
We kunnen de begeleiding goed afstemmen op de individuele behoefte omdat we werken met een zeer kleine woongroep. 
Een zeer heldere (dag)structuur is dan ook zeer goed mogelijk om dit voor de bewoners vorm te geven. 

Ook kan er een dagbestedingsprogramma opgezet worden naar de individuele behoefte van de bewoner. De rustige en veilige locatie biedt hiervoor talloze mogelijkheden.